Deltion College

“Wij hebben onze medewerker gedurende het 2e spoor traject met ieder evaluatiegesprek vooruit zien gaan en zien groeien. De persoonlijke aandacht, manier van activeren en begeleiden doet hem zienderogen goed en biedt hem perspectief. Niet alleen onze medewerker, maar ook wijzelf ervaren het contact met Welke als prettig. De terugkoppeling vanuit Welke over de belangrijke ontwikkelingen in het traject is tijdig en volledig”